Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van koninklijke besluiten als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meerdere koninklijke besluiten wijzigt als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Het ontwerp omvat aanpassingen aan drie koninklijke besluiten, waarin wordt verwezen naar de directeur-generaal of specifieke diensten van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt bij de FOD Werkgelegenheid. Aangezien deze werd opgeheven sinds 1 juni 2019, is het nodig om de verwijzingen naar de algemene directie te vervangen. Er wordt voor gekozen om niet langer te verwijzen naar een specifieke algemene directie, maar naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het algemeen. Dit creëert meer flexibiliteit om de interne organisatie binnen de FOD te regelen en aan te passen als nodig.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van minister Wouter Beke
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van minister Wouter Beke
+32 473 86 16 36
vCard downloaden