Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Opheffing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen aan levende orgaandonoren

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het persoonlijk aandeel opheft voor de verstrekkingen aan levende orgaandonoren.

Concreet betekent dit dat het persoonlijk aandeel niet meer verschuldigd is voor alle verstrekkingen verleend tijdens het jaar volgend op de afname. Dit is de periode die de meeste kosten met zich meebrengt. Het persoonlijk aandeel wordt eveneens opgeheven voor de raadplegingen en de verstrekkingen in verband met klinische biologie en radiologie (de belangrijkste uitgavenposten tijdens de opvolging), verleend vanaf het einde van het eerste jaar en tot 10 jaar na de afname, ongeacht of er voor deze verstrekkingen een directe link bestaat met de afname.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, met betrekking tot levende orgaandonoren

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden