Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overheidsopdrachten voor de FOD BOSA

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 september 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met drie overheidsopdrachtendossiers voor de FOD Beleid en Ondersteuning.

Het gaat om:

  • de lancering van een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van archiefrekken, gegalvaniseerde rekken, mobiele rekken, bibliotheekrekken en palletrekken via de openbare procedure
  • de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van mobiele terminals voor communicatie (gsm’s, smartphones en tablets) aan klanten via de openbare procedure
  • een bestelling op een raamovereenkomst voor een consultatieopdracht voor het Business Intelligence Competence Center (BICC) van de FOD BOSA

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden