Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 september 2019

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

  • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: overheidsopdracht in het kader van de campagne 'Patiëntenrechten' van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Ontwikkelingssamenwerking: vijf subsidies (SFERA - UNHCR - UNICEF - WFP - FAO)
  • Volksgezondheid: de uitbreiding van de module slachtofferregistratie van de FOD Volksgezondheid
  • Begroting: twee dossiers (Fujitsu Service Now - IT service management & Deloitte Consulting - Business Intelligence Competence Center)
  • Wetenschapsbeleid: toelage aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth
  • Digitale Agenda: realisatie van een BosaBot piloot voor het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA
  • Werk: verzoek voor gespecialiseerde gedetacheerden via een Smals-contract voor de uitvoering van IT-projecten

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden