Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de ministerraad van 20 september 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Postvergoedingen van de verbindingsmagistraat in het buitenland en van diens medewerker
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Samenwerkingsakkoord over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen - Tweede lezing
  • Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren
  • Preventie van luchtverontreiniging door schepen
  • Voorbereiding Brexit: stand van zaken
  • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden