Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten.

Dit ontwerp voert bepalingen uit over de registratie van vingerafdrukken op de identiteitskaarten en de vreemdelingenkaarten. Het ontwerp:

  • bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor het digitale beeld van de vingerafdrukken en de instantie die gemachtigd is om over te gaan tot het nemen en digitaliseren van de vingerafdrukken, met name de gemeenteambtenaar
  • bakent de verschillende situaties af waarin een kaart die geen vingerafdrukken heeft, toch kan worden uitgereikt
  • bepaalt de voorwaarden voor het uitreiken van een kaart, met name de mogelijkheid om te garanderen dat de persoon aan wie het document wordt uitgereikt, daadwerkelijk de persoon is die hij beweert te zijn
  • preciseert dat het aan de bevoegde ministers is om de datum te bepalen waarop de verschillende betrokken documenten vingerafdrukken zullen moeten bevatten
  • bepaalt de voorwaarden volgens welke de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart, van een vreemdelingenkaart of van een verblijfsdocument moet gebeuren
  • wijzigt het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten, zodanig dat de Belgische gemeenten en de consulaire posten, afgezien van die waarbij een Belg zich in het buitenland heeft ingeschreven, voortaan ook een identiteitskaart kunnen afgeven
  • voert verschillende terminologische en legistieke wijzigingen uit

De invoering zal eerst gepaard gaan met een pilootfase, waarbij enkele gemeenten en de consulaire post van Den Haag overschakelen om de introductie van de nieuwe kaart met vingerafdrukken voor te bereiden. De pilootgemeenten zijn Lokeren, Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Leuven, Aat, Charleroi, Frameries, Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze, Komen-Waasten, Sint-Lambrechts-Woluwe, Eupen, Doornik en Brussel.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden
David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden