Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de elektronische ministerraad van 4 oktober 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Financiële hulp voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor 2019
 • Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2020
 • Overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de bouw van nieuwe gevangenissen
 • Dotatie om de deelname van de lokale politie van Antwerpen aan het 'stroomplan' te stimuleren
 • Globaal budget 2019 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten
 • Methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen van aardolieproducten
 • Overheidsopdracht voor het ruimen van pluimvee
 • Overheidsopdracht voor het onderhoud, de ontwikkelingen en de hosting van de Sanitel-toepassing
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019
 • Tweede deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat
 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden