Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2020

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2020.

De bijdrage wordt betaald door de houders van de licenties van klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2. De bijdragen zijn:

 • vergunning klasse A: 22.085 euro
 • vergunning klasse A+: 11.042 euro
 • vergunning klasse B: 11.042 euro
 • vergunning klasse B+: 11.042 euro
 • per automatisch toestel van klasse A: 714 euro
 • minimum voor de uitbating van automatische toestellen van klasse A: 21.420 euro
 • vergunning van klasse C: 752 euro
 • vergunning van klasse E (onderhoud, herstel en uitrusting): 3.682 euro
 • vergunning van klasse E (levering van diensten van de informatiemaatschappij): 12.603 euro
 • vergunning van klasse E (installatie per 50 toestellen): 1.842 euro
 • vergunning van  klasse F1: 12.603 euro
 • vergunning van klasse F1+: 12.603 euro
 • vergunning van klasse F2 in instellingen van klasse IV: 3.780 euro
 • vergunning van klasse F2 buiten instellingen van klasse IV: 1.737 euro
 • automatische toestellen in instellingen van klasse IV: 446 euro
 • vergunning van klasse G1: 22.085 euro
 • vergunning van klasse G2: 123 euro

De ministerraad keurt anderzijds een voorontwerp van wet goedt dit ontwerp van koninklijk besluit bevestigt.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden