Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om giften voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van:

  • een drinkwaterzuiveringinstallatie voor Suriname
  • een waterkrachtcentrale voor Kenia

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden