Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Een bedrijfsstage als springplank naar een job bij de FOD Financiën

Door Francis Adyns, Florence Angelici

FOD Financiën is elk jaar op zoek naar gemotiveerde studenten voor haar verschillende administraties en stafdiensten. Momenteel staan er 456 stageplaatsen open, verspreid over heel België. Door bedrijfsstages te organiseren hoopt de FOD Financiën de toekomstige werkgever te worden voor afstuderende jongeren.

Studenten van het hoger- of middelbaaronderwijs hebben via deze stages de kans om de onderneming, de cultuur en de werkmethodes te leren kennen. Ze krijgen bovendien de mogelijkheid om hun kennis om te zetten in praktijk en te ontdekken wat het professionele leven inhoudt.

Bij de algemene administraties zijn er 151 plaatsten bij Fiscaliteit, 141 bij Inning en Invordering, 75 bij Patrimoniumdocumentatie, 12 bij Thesaurie en 12 bij Douane En Accijnzen. De stafdiensten zijn samen goed voor 65 plaatsen.

Een overzicht van de aangeboden stageplaatsen is te vinden op https://www.jobfin.be/nl/studenten.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden