Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goed.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een uitgebreid masterplan Cybersecurity opgemaakt, met een doorgedreven en gedetailleerd actieplan om de kwetsbaarheid te verminderen en de veerkracht te verhogen in geval van een cyberincident. Dit plan bevat een reeks concrete maatregelen in drie domeinen:

 • ICT-infrastructuur robuuster maken tegen aanvallen:
  • de bestaande infrastructuur inherent minder kwetsbaar maken
  • het netwerk segmenteren
  • de Active Directory heropbouwen
  • een Content Management Database uitbouwen
 • de Incident Detectie en Respons-capaciteit verhogen:
  • het bestaande CyberSecurity Operations Centre uitbreiden van drie naar zes personen
  • een eerstelijns 24x7-monitoring voorzien
  • de ICT Security-organisatie uitbreiden van zeven naar 17 personen
 • formele cybersecurityprocedures introduceren
  • een geïnstitutionaliseerd risk management invoeren, inclusief de introductie van een Governance, Risk and Compliance platform
  • Emergency Response Runbooks voor de top-5 incidenten invoeren
  • gecontroleerde continuïteitsplannen opmaken en operationaliseren
  • het federaal cybernoodplan aligneren en verfijnen

De ministerraad gaat akkoord met het masterplan en de voorstellen in dit kader.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden