Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Opname van de gemeente Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het Luganomeer in het douanegebied van de EU

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de wet van 22 december 2009 over de algemene regeling op vlak van accijnzen wijzigt.

Dit voorontwerp zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/475 over de opname van de Italiaanse gemeente Campione d’Italia, een Italiaanse exclave op het grondgebied van Zwitserland, en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Europese Unie en in het territoriale toepassingsgebied van richtlijn 2008/118/EG over de algemene accijnsregeling. 

Overeenkomstig de richtlijn 2019/475 moeten de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen, om aan de door deze richtlijnen aangebrachte wijzigingen te voldoen vanaf 1 januari 2020.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden