Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat het statuut wijzigt van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'.

Het huidige statuut voor het medisch technisch korps beantwoordt niet meer aan de wensen van de jongere generaties, die veel meer dan vroeger zelf hun loopbaan willen sturen. Het voldoet ook niet meer aan de realiteit van de arbeidsmarkt, waar een 'war for talent' bestaat. Het voorontwerp biedt dan ook een oplossing voor de nood aan personeel dat behoort tot de vakrichting 'medische technieken'. Met dit statuut beoogt Defensie drie doelen:

  • de herwaardering van de vakrichting 'medische technieken'
  • de verhoging van de aantrekkelijkheid van de vakrichting 'medische technieken'
  • de optimalisering van het rendement, zowel vanuit het perspectief van het individu als van de organisatie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 maart 2006 tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden