Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 21162 resultaten.

OLO-aanbesteding van 29/04/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 3 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 29 april 2019 :

1.
Omschrijving : OLO 0,50% 22/10/2024
ISIN code : BE0000342510
OLO-nummer : OLO 82
Uitstaand bedrag : EUR 8,794,000,000,00

2.
Omschrijving : OLO 0,90% 22/06/2029
ISIN code : BE0000347568
OLO-nummer : OLO 87
Uitstaand bedrag : EUR 7,731,000,000,00

Lees verder - 23/04/2019 17:06 - Federaal Agentschap van de Schuld

Persmoment : Nieuwe ontwikkelingen in de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen

Het wetenschappelijk Comité dat de minister adviseert bij het toelaten van pesticiden, organiseert op donderdag 25 april zijn jaarlijkse informatiesessie. Bij deze gelegenheid nodigt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de pers uit voor een dialoog met haar experts over de nieuwe ontwikkelingen in de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder - 23/04/2019 10:58 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Sociale inspectiediensten en politie werken samen bij het opsporen van economische uitbuiting

Van 9 tot 14 april coördineerde de RSZ inspectie het Belgische luik van het Europese initiatief “Joint Action Days Labour Exploitation”. De actie vond plaats in samenwerking met met de politie en de andere federale en gewestelijke inspectiedienten. 53 werkgevers werden aan een controle onderworpen. Bij 1 op de 10 gecontroleerde werkgevers werden indicaties van economische uitbuiting vastgesteld.

Voor het vierde jaar op rij werden in Europa de “Joint Action Days Labour Exploitation” georganiseerd, een Europees initiatief dat de steun krijgt van Europol. Tijdens deze week worden in de EU-lidstaten in een aantal risicosectoren multidisciplinaire controles uitgevoerd door de politie en de sociale-inspectiediensten, gericht op het opsporen van economische uitbuiting.

Lees verder - 18/04/2019 11:03 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De Douane neemt sigaretten, alcohol en vlees in beslag

De Douane controleert voertuigen op de E40 en neemt 250 liter zelfgemaakte alcohol, 3490 sigaretten en 300 kilo vlees in beslag in een Roemeens en een Moldavisch voertuig.

Lees verder - 17/04/2019 15:11 - FOD Financiën

Uitnodiging persconferentie Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - 30 april 2019

Lees verder - 17/04/2019 11:41 - Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen