Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 21160 resultaten.

Sociale inspectiediensten en politie werken samen bij het opsporen van economische uitbuiting

Van 9 tot 14 april coördineerde de RSZ inspectie het Belgische luik van het Europese initiatief “Joint Action Days Labour Exploitation”. De actie vond plaats in samenwerking met met de politie en de andere federale en gewestelijke inspectiedienten. 53 werkgevers werden aan een controle onderworpen. Bij 1 op de 10 gecontroleerde werkgevers werden indicaties van economische uitbuiting vastgesteld.

Voor het vierde jaar op rij werden in Europa de “Joint Action Days Labour Exploitation” georganiseerd, een Europees initiatief dat de steun krijgt van Europol. Tijdens deze week worden in de EU-lidstaten in een aantal risicosectoren multidisciplinaire controles uitgevoerd door de politie en de sociale-inspectiediensten, gericht op het opsporen van economische uitbuiting.

Lees verder - 18/04/2019 11:03 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De Douane neemt sigaretten, alcohol en vlees in beslag

De Douane controleert voertuigen op de E40 en neemt 250 liter zelfgemaakte alcohol, 3490 sigaretten en 300 kilo vlees in beslag in een Roemeens en een Moldavisch voertuig.

Lees verder - 17/04/2019 15:11 - FOD Financiën

Uitnodiging persconferentie Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - 30 april 2019

Lees verder - 17/04/2019 11:41 - Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Ministerraad van 12 april 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 12 april 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 12/04/2019 20:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Instemming met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Lees verder - 12/04/2019 20:03 - Persdienst van eerste minister Charles Michel