Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Showing single result

11 en 12 juli 2018: accreditatie voor de NAVO-top in Brussel

België treedt op als gastland voor de NAVO-top op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. Op deze dagen zijn er vergaderingen gepland in het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO en op 11 juli ontvangt België de werkdiners buiten het NAVO-hoofdkwartier. 

Lees verder - 22/06/2018 12:46 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie