Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-6 van 6 resultaten.

oktober 2019

Verlenging met één jaar van het contract voor de productie van identiteits- en verblijfsdocumenten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de verlenging met één jaar van het contract tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de nv Zetes voor de aanmaak, de personalisatie en de verdeling van elektronische identiteits- en verblijfsdocumenten.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed over de zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Dotatie om de deelname van de lokale politie van Antwerpen aan het 'stroomplan' te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie toekent voor het jaar 2019 om de deelname aan het stroomplan te stimuleren.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Tweede deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem akkoord met het tweede deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat.

Lees verder - 04/10/2019 15:59 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking