Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

16-20 van 21566 resultaten.

België organiseert Hotspot voor circulaire economie

Van 18 tot 20 november organiseert België een Hotspot voor de promotie van de circulaire economie. Het evenement is een visitekaartje voor innovatie in België, zowel in de gewesten als in steden zoals Antwerpen, Brussel, Gent en Bergen.

Lees verder - 29/10/2019 11:57 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Voorstellen voor een meer gelijke toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers

Elke migrant die op Belgisch grondgebied aankomt en asiel aanvraagt, krijgt voor de duur van de procedure automatisch toegang tot gezondheidszorg. Verschillende Belgische en internationale rapporten wijzen er echter op dat de toegang tot deze zorg niet voor alle asielzoekers gelijk is. Hierdoor schiet België tekort in het naleven van de internationale verdragen die het mee ondertekende. Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd hoe aan deze situatie kan worden verholpen. De kern van het probleem is dat de financiering van deze gezondheidszorg afhangt van de verblijfplaats van de asielzoeker. Het KCE stelt voor om de zorgtoegang te vereenvoudigen door alles in één algemene enveloppe onder te brengen. Maar wie zal deze enveloppe beheren? De verschillende opties werden door het KCE bestudeerd, maar het is nu aan de beleidsmakers om een beslissing te nemen.

Lees verder - 29/10/2019 05:48 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Ministerraad van 25 oktober 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 oktober 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 25/10/2019 14:26 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met een reeks overheidsopdrachtendossiers voor Defensie.

Lees verder - 25/10/2019 14:26 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Nieuwe procedure voor gerechtskosten in strafzaken via arrondissementele bureaus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure voor de toekenning, verificatie, betaling en terugvordering van gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten.

Lees verder - 25/10/2019 14:26 - Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen