Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

21-25 van 21566 resultaten.

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Wijziging van verschillende wetsteksten over het e-notariaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat verschillende wetsteksten over het e-notariaat wijzigt.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Verlenging met één jaar van het contract voor de productie van identiteits- en verblijfsdocumenten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de verlenging met één jaar van het contract tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de nv Zetes voor de aanmaak, de personalisatie en de verdeling van elektronische identiteits- en verblijfsdocumenten.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed over de zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart.

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Asiel en Migratie: kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een kledijvergoeding toekent aan het veiligheidspersoneel van de gesloten centra, de chauffeurs van de vervoersdienst Bureau Transfert en de zaalwachters van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Lees verder - 25/10/2019 14:25 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie