Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

26-30 van 21262 resultaten.
Belgische sociale zekerheid kaapt internationale prijs weg voor hun geïntegreerd informaticasysteem

Belgische sociale zekerheid kaapt internationale prijs weg voor hun geïntegreerd informaticasysteem

Brussel, 14 mei 2019 - De Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) ontvangen voor hun geïntegreerd samenwerkingssysteem gebaseerd op de digitalisering en de automatisering van hun dienstverlening, de Prijs voor goede praktijken voor Europa 2019, uitgereikt door de International Social Security Association (ISSA).

Lees verder - 15/05/2019 07:03 - HVW - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 14/05/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,635 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 14/05/2019 11:44 - Federaal Agentschap van de Schuld

Douanevignet bij invoer voertuig voortaan elektronisch

Vanaf vandaag kunnen particulieren en bedrijven via een elektronische toepassing bij de Douane een vignet aanvragen om een ingevoerd voertuig of vervoermiddel te kunnen inschrijven bij de DIV.

Lees verder - 13/05/2019 13:59 - FOD Financiën

Ministerraad van 10 mei 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 10 mei 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Advies van de federale regering over de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot mee in om het advies van de federale regering over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, dat de scheepvaartregelgeving aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen, aan de Vlaamse Minister voor Mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen