Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

31-35 van 21566 resultaten.

Persbericht over de zomer- en wintertijd

In oktober 2018 heeft eerste minister Charles Michel voorgesteld om een opiniepeiling bij de Belgische bevolking te houden en de tijdregeling in overleg met de buurlanden vast te leggen.

Lees verder - 23/10/2019 15:52 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Geestelijke gezondheidszorg: onduidelijk of de beschikbare zorg beantwoordt aan de behoeften

De laatste decennia maakte de Belgische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een aantal hervormingen door. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om het GGZ-landschap in kaart te brengen, en om eventuele lacunes en overlappingen op te sporen. De grootste uitdaging blijkt momenteel echter dat de GGZ-behoeften van de Belgische bevolking niet duidelijk zijn, omdat hierover geen betrouwbare cijfers bestaan. Om die reden kon het KCE dan ook niet nagaan of het huidige zorgaanbod afgestemd is op de behoeften. Naast het opzetten van goede registratiesystemen, en het aanmoedigen van registratie door de betrokken actoren, versterkt de overheid best haar bestaande beleid van gemeenschapsgerichte zorg, door o.a. de GGZ (financieel) toegankelijker te maken, laagdrempelige informatiepunten te voorzien en het aanbod begeleid wonen uit te breiden.

Lees verder - 22/10/2019 05:16 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Europees Ecolabel scoort in onafhankelijke kwaliteitstest afwasproducten

Twee producten met het Europees Ecolabel, kortweg EU Ecolabel, halen de top vijf van meest efficiënte afwasmiddelen. Dit bleek tijdens een onafhankelijke kwaliteitstest. Vanaf deze week zet een nieuwe campagne van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu alle voordelen van EU Ecolabel-producten in de verf.

Lees verder - 21/10/2019 11:22 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Illegale sigarettenfabriek

Illegale sigarettenfabriek

Op donderdag 17 oktober 2019 heeft de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen op aangeven van de Politie Limburg Regio Hoofdstad een inval gedaan in een magazijn te Zonhoven. Er werd een grootschalige georganiseerde productie van sigaretten aangetroffen met een volledige productie- en verpakkingslijn, tabak, sigaretten van het merk NZ, sigarettenfilters en verpakkingsmaterialen. In het magazijn werden ook woon- en slaapvertrekken aangetroffen voor tien personen.

Lees verder - 18/10/2019 15:30 - FOD Financiën

Ministerraad van 18 oktober 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 18 oktober 2019, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 18/10/2019 15:11 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie