Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

41-45 van 21566 resultaten.

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met twee overheidsopdrachtendossiers voor Defensie.

Lees verder - 18/10/2019 15:11 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Brexit: fiscale overgangsbepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat verschillende fiscale overgangsbepalingen invoert wat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie betreft.

Lees verder - 18/10/2019 15:11 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 18/10/2019 15:11 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Agenda van de elektroniche ministerraad van 18 oktober 2019

 De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 18/10/2019 08:59 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Degradatie na zwangerschap, rechter oordeelt voor het eerst geslachtsdiscriminatie

Lees verder - 16/10/2019 16:30 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen