Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Grenzen van het normale loon voor het educatief verlof 2018-2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen van het normale loon vaststelt voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor enkele reglementaire aanpassingen zorgt, die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) hernieuwt.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Financiering 2019 van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag voor 2019 vaststelt van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Tewerkstelling van Britse werknemers na de brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, wat betreft de brexit.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

De Belgische arbeidsmarkt in 230 tabellen Een arbeidsmarkt met twee snelheden

Uit de recentste arbeidsmarktindicatoren blijkt dat de klassiek erg gesegregeerde arbeidsmarkt in België heterogeen blijft. Groepen die traditioneel een ongunstige positie op de arbeidsmarkt innemen – met name immigranten met een niet-EU-nationaliteit, laaggeschoolden en 55-plussers – hebben het hier moeilijker dan in de meeste andere EU-landen.

Lees verder - 28/01/2019 11:05

Regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de nadere regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Persbericht - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

Beliris heeft de constructie van de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool in het Brussels gewest afgerond. In 2 jaar tijd heeft het federale team ten dienste van Brussel in de industriezone Erasmus-Noord te Anderlecht een nieuw gebouw van 7.228 m² opgetrokken bestemd voor opleidingen voor industriële en technologische knelpuntberoepen. Het gebouw zal nu worden uitgerust door de toekomstige beheerder, Technicity.brussels. De opening is voorzien voor het najaar van 2019.

Lees verder - 16/01/2019 17:26

16.01.2019 - Persconferentie - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

In Anderlecht investeerde Beliris in een nieuw gebouw van 7.228 m²  die volledig gewijd zal zijn aan de opleiding en tewerkstelling van Brusselaars. Technicity.brussels, de toekomstige beheerder van het centrum, zal het gebouw nu verder uitrusten tegen september 2019.

Ontdek zelf deze belangrijke schakel voor de opleiding en tewerkstelling in het Brussels Gewest op 16 januari 2019 om 15u in aanwezigheid van: 

  • Didier Reynders, vice-premier bevoegd voor Beliris,
  • Rudi Vervoort, Brussels minister-president,
  • Didier Gosuin, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economie en Tewerkstelling, en
  • Hilde Verbeeck, Voorzitter van de raad van bestuur van   Technicity.brussels.
Lees verder - 15/01/2019 15:10