Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Omkadering van de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector omkadert. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 11/01/2019 11:28

150.000 geregistreerde cao’s: collectief overleg productiever dan ooit

Donderdag 10 januari 2019 werd door de griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg de 150.000ste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geregistreerd, sinds de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 50 jaar geleden in voege trad.

Lees verder - 11/01/2019 10:32

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019: resultaten

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) van de FOD Werkgelegenheid organiseerde het afgelopen jaar een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kaderde in een Europees initiatief dat werd georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie. 

Lees verder - 17/12/2018 13:57

Heropname van de landingsbaan met recht op uitkeringen na een thematisch verlof in het kader van het opgeheven stelsel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ouderen die gebruik maakten van het op 1 januari 2015 opgeheven stelsel van landingsbaan, de mogelijkheid biedt om de landingsbaan met recht op uitkeringen opnieuw op te nemen na een thematisch verlof.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Eensluidend advies over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies gegeven over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid 2019-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de opschorting van de bijdrageverplichting aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid van 2019 tot en met 2021 wordt verlengd.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk. 

Lees verder - 23/11/2018 16:28