Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Uitbreiding Ouderschapsverlof

De ministerraad besliste vandaag op initiatief van minister De Coninck en staatssecretaris Courard om het ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden, in omzetting van de Europese richtlijn 2010/18/EU.

Lees verder - 23/03/2012 23:06

Wijziging van de loopbaanonderbreking in de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels inzake loopbaanonderbreking in de openbare sector aanpast.

Lees verder - 15/03/2012 21:04

Omzetting van de Europese richtlijn inzake uitzendarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed dat de richtlijn inzake uitzendarbeid in Belgisch recht omzet*. 

Lees verder - 17/02/2012 16:44

Toepassing van de onderbreking van de beroepsloopbaan op de contractuele werknemers van de Franse Gemeenschapscommissie

De ministerraad stemt in met de vraag van de Franse Gemeenschapscommissie om de onderbreking van de beroepsloopbaan van toepassing te maken op haar contractuele werknemers.  

Lees verder - 03/02/2012 14:10