Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent Europees congres actief ouder worden en intergenerationele solidariteit, 23 mei 2012 (10.00u)

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent morgen woensdag 23 mei 2012 in Brussel het 7de Europees congres van het European Social Insurance Platform (ESIP).  Congresthema is de rol van sociale verzekeringsinstellingen bij actief ouder worden en solidariteit tussen generaties.

Lees verder - 22/05/2012 14:40

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Jean-Marc Vandenbergh als mandaat van de administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 mei 2012 met zes maanden verlengt. 

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, de ministers De Coninck en Courard bezoeken de stelplaats Jacques Brel van de MIVB

In 2010 waren er meer dan 178.000 arbeidsongevallen in ons land. 82 personen onder hen lieten het leven in het kader van hun werk. 

Deze cijfers zeggen voldoende om de omvang van het probleem aan te tonen. Zelfs al is de typologie van deze ongevallen geëvolueerd doorheen de tijd, toch is het duidelijk dat hun aantal niet voldoende dalen.

Lees verder - 26/04/2012 13:48

Uitbreiding Ouderschapsverlof

De ministerraad besliste vandaag op initiatief van minister De Coninck en staatssecretaris Courard om het ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden, in omzetting van de Europese richtlijn 2010/18/EU.

Lees verder - 23/03/2012 23:06

Wijziging van de loopbaanonderbreking in de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels inzake loopbaanonderbreking in de openbare sector aanpast.

Lees verder - 15/03/2012 21:04

Omzetting van de Europese richtlijn inzake uitzendarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed dat de richtlijn inzake uitzendarbeid in Belgisch recht omzet*. 

Lees verder - 17/02/2012 16:44

Toepassing van de onderbreking van de beroepsloopbaan op de contractuele werknemers van de Franse Gemeenschapscommissie

De ministerraad stemt in met de vraag van de Franse Gemeenschapscommissie om de onderbreking van de beroepsloopbaan van toepassing te maken op haar contractuele werknemers.  

Lees verder - 03/02/2012 14:10