Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid 2019-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de opschorting van de bijdrageverplichting aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid van 2019 tot en met 2021 wordt verlengd.

Lees verder - 07/12/2018 15:54

Inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk. 

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed ter voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2020.

Lees verder - 16/11/2018 17:05

Wijziging van twee vormen van tijdskrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het 'tijdskrediet eindeloopbaan' en het 'thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding' wijzigt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) regelt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en instelling van een winstpremie voor de werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet over de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

De Sustainable Development Goals palmen Flagey in - 700 deelnemers voor het allereerste Belgische SDG-Forum

Brussel, 22 oktober 2018 - Op dinsdag 23 oktober 2018 vindt het eerste Belgische SDG-Forum plaats in het Flageygebouw in Brussel. Zowat 700 deelnemers schreven zich in voor een dag waarin internationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands hen van het globale naar het lokale tot zelfs het heel persoonlijke niveau van de Sustainable Development Goals leiden. ‘SDG’s: van iedereen, voor iedereen en door iedereen’ is daarbij de rode draad.

Lees verder - 22/10/2018 13:47

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees verder - 19/10/2018 15:49