Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

7 op 10 leefloners stromen uit naar werk of een andere vorm van sociale uitkering

Brussel, 8 november 2017. 86.305 leefloners werden gedurende een periode van 4 jaar door de POD Maatschappelijke Integratie opgevolgd om na te gaan of deze groep er duurzaam op vooruit gaat of dat men zich na verloop van tijd terug bij het OCMW aanmeldt.

Lees verder - 07/11/2017 19:46

UITNODIGING - Persvoorstelling trimestrieel statistisch rapport en de recentste evolutie van het aantal leefloners

De POD Maatschappelijke Integratie organiseert op woensdag 8 november 2017 om 10u30 een persconferentie om de evolutie van het aantal leefloners voor te stellen samen met de resultaten van een focusnota getiteld : “De Springplank : Hebben de activerings- en andere maatregelen van het OCMW zin of keren rechthebbenden op het leefloon terug naar het OCMW?”.

Lees verder - 05/11/2017 17:16

Uitvoering van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk op het vlak van het investeren in de opleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende uitvoering van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk wat betreft het investeren in de opleiding.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

Diverse bepalingen inzake werk - tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Federale dag van de diversiteit: ambtenaren tegen armoede op de werkvloer

Brussel, 16 oktober - De federale dag van de diversiteit focust dit jaar op armoede. Doel van deze dag is om federale ambtenaren ervan bewust te maken dat een minderheid van de werkenden -ondanks hun inkomen- uit de boot valt en zich in een precaire situatie bevindt. Met ongeveer 4 % werkende armen scoort België relatief laag in vergelijking met zijn Europese collega’s. Toch gaat het nog steeds om een 180.000 mensen die vandaag een job hebben, maar zich desondanks in een situatie van armoede bevinden.

Lees verder - 16/10/2017 08:45

Bepaling van de loongrens voor het betaald educatief verlof 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bezoldiging aanpast die wordt toegekend voor het betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers.  

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Gewestelijke bevoegdheid voor de goedkeuring van het outplacementaanbod van de werkgever

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en van het besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Samenwerkingsakkoord betreffende de toelatingen tot arbeid en de verblijfsvergunningen

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de ministerraad het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten goedgekeurd.

Lees verder - 08/09/2017 12:18

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op dinsdag 29 augustus stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 28/08/2017 14:58

Mycareer.be geeft burgers zicht op loopbaanverleden

Vandaag hebben de ministers Kris Peeters en Maggie De Block de loopbaantoepassing mycareer.be voorgesteld. Die geeft burgers een volledig overzicht van hun loopbaan. De databank is een initiatief van de openbare instellingen van de sociale zekerheid, aangestuurd door de vzw Sigedis en de RSZ.

Lees verder - 28/08/2017 10:17