Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Samenwerkingsakkoord betreffende de toelatingen tot arbeid en de verblijfsvergunningen

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de ministerraad het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten goedgekeurd.

Lees verder - 08/09/2017 12:18

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op dinsdag 29 augustus stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 28/08/2017 14:58

Mycareer.be geeft burgers zicht op loopbaanverleden

Vandaag hebben de ministers Kris Peeters en Maggie De Block de loopbaantoepassing mycareer.be voorgesteld. Die geeft burgers een volledig overzicht van hun loopbaan. De databank is een initiatief van de openbare instellingen van de sociale zekerheid, aangestuurd door de vzw Sigedis en de RSZ.

Lees verder - 28/08/2017 10:17

Diverse bepalingen inzake werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk. 

Lees verder - 09/08/2017 13:45

Eerste 2 maanden van 2017 telden gemiddeld 139.412 leefloners

Brussel, 14 juli 2017 Naar goede gewoonte publiceert de POD Maatschappelijke Integratie 4 keer per jaar een stand van zaken over de evolutie van het aantal leefloners. In deze editie gaat de studiedienst dieper in op de impact van de vluchtelingencrisis voor de OCMW’s.

Lees verder - 14/07/2017 08:10

Aanpassingen aan de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters  een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de beslissingen uitvoert die genomen zijn door de sociale partners in het kader van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, voor wat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag betreft.

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Verslag 2017 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

De Belgische economie creëert heel wat arbeidsplaatsen: netto 59 000 in 2016, en voor 2017 en 2018 worden er volgens de laatste voorspellingen van de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) tussen 82 000 en 105 000 banen verwacht. 

Lees verder - 29/06/2017 11:04

Meer dan half miljoen jobstudenten in 2016

In 2016 werkten voor het eerst meer dan 500.000 jongeren als jobstudent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De studentenarbeid kende in 2016 zijn belangrijkste stijging sinds 2012.

Lees verder - 19/06/2017 13:36

Uitnodiging: persvoorstelling van mycareer.be

Op woensdag 21 juni stellen de RSZ en Sigedis, namens de openbare instellingen van de sociale zekerheid, mycareer.be voor: de onlinetoepassing die burgers een betrouwbaar overzicht geeft van hun loopbaanverleden en loongegevens.

Lees verder - 12/06/2017 10:37

Verhoging van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof verhoogt.

Lees verder - 28/04/2017 15:59