Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

Recht op loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering en onderbrekingsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond het recht op loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering en onderbrekingsuitkeringen. 

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Diverse financiële en fiscale bepalingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot  diverse financiële en fiscale bepalingen.

Lees verder - 17/03/2017 14:49

App ‘correcte ondernemer’ tegen sociale dumping

De app ‘correcte ondernemer’ is klaar voor gebruik. De app komt er op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “Met de app kan je als Belgische aannemer in één oogopslag zien of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving. Deze administratieve vereenvoudiging helpt in de strijd die ik voer tegen sociale fraude en sociale dumping”, aldus De Backer.

Lees verder - 06/03/2017 22:52

“MIRIAM” geeft alleenstaande moeders met een leefloon meer greep op hun leven om uit de armoede te geraken

Brussel, 7 maart 2017. Naar aanleiding van de internationale vrouwendag stelde de Vrouwenraad samen met de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie het MIRIAM-project voor. Dit initiatief biedt alleenstaande moeders een intensieve begeleiding aan om zo meer greep op hun leven en de toekomst te krijgen en uit de armoede te geraken.

Lees verder - 06/03/2017 15:42

Uitnodiging persconferentie: lancering van de app correcte ondernemer in aanwezigheid van Staatssecretaris De Backer en minister van Financiën Van Overtveldt

Op dinsdag 7 maart stellen Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) en Minister van  Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in samenwerking met RSZ en de FOD Financiën twee nieuwe mobiele toepassingen voor die de eerlijke concurrentie tussen ondernemingen bevorderen: App Correcte Ondernemer (check onderaannemers)  en App Correcte werknemer (Limosa).

Lees verder - 03/03/2017 18:22

Maatregelen om de loonhandicap met de buurlanden weg te werken - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen wijzigt, om de loonkostenhandicap in vergelijking met de buurlanden weg te werken. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed rond werkbaar en wendbaar werk, dat uitvoering geeft aan de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt die door de regering op 9 april 2016 werden goedgekeurd. Het voorontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangepast.

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Overdracht van bepaalde personeelsleden van de RVA naar het Vlaams en Waals Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de overdracht van bepaalde personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het Vlaams en Waals Gewest goed.

Lees verder - 16/12/2016 14:49

Studentenjobs: 50 dagen worden 475 uur

Op 1 januari 2017 veranderen de regels op studentenarbeid. De 50 dagen waarin studenten mogen werken met verminderde sociale bijdragen, worden dan omgezet in 475 uur. De maatregel is vooral interessant voor studenten die geen volledige dagen werken.

Lees verder - 13/12/2016 07:56

Verbeteringen aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed om een aantal onduidelijkheden uit de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verwijderen.

Lees verder - 09/12/2016 13:49