Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Employment

“MIRIAM” geeft alleenstaande moeders met een leefloon meer greep op hun leven om uit de armoede te geraken

Brussel, 7 maart 2017. Naar aanleiding van de internationale vrouwendag stelde de Vrouwenraad samen met de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie het MIRIAM-project voor. Dit initiatief biedt alleenstaande moeders een intensieve begeleiding aan om zo meer greep op hun leven en de toekomst te krijgen en uit de armoede te geraken.

Lees verder - 06/03/2017 15:42

Uitnodiging persconferentie: lancering van de app correcte ondernemer in aanwezigheid van Staatssecretaris De Backer en minister van Financiën Van Overtveldt

Op dinsdag 7 maart stellen Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) en Minister van  Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in samenwerking met RSZ en de FOD Financiën twee nieuwe mobiele toepassingen voor die de eerlijke concurrentie tussen ondernemingen bevorderen: App Correcte Ondernemer (check onderaannemers)  en App Correcte werknemer (Limosa).

Lees verder - 03/03/2017 18:22

Maatregelen om de loonhandicap met de buurlanden weg te werken - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen wijzigt, om de loonkostenhandicap in vergelijking met de buurlanden weg te werken. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed rond werkbaar en wendbaar werk, dat uitvoering geeft aan de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt die door de regering op 9 april 2016 werden goedgekeurd. Het voorontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangepast.

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Overdracht van bepaalde personeelsleden van de RVA naar het Vlaams en Waals Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de overdracht van bepaalde personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het Vlaams en Waals Gewest goed.

Lees verder - 16/12/2016 14:49

Studentenjobs: 50 dagen worden 475 uur

Op 1 januari 2017 veranderen de regels op studentenarbeid. De 50 dagen waarin studenten mogen werken met verminderde sociale bijdragen, worden dan omgezet in 475 uur. De maatregel is vooral interessant voor studenten die geen volledige dagen werken.

Lees verder - 13/12/2016 07:56

Verbeteringen aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed om een aantal onduidelijkheden uit de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verwijderen.

Lees verder - 09/12/2016 13:49

Resultaten van de Belgische nationale enquête over de evolutie van de arbeidsomstandigheden en de 20ste verjaardag van de Welzijnswet

Vandaag 1 december organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een colloquium over het 20-jarig bestaan van de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en over de evolutie van de arbeidsomstandigheden in België.

Lees verder - 01/12/2016 10:27

Eensluidend advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering op het vlak van werkloosheidsuitkeringen in geval van studies, opleiding of stage

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een positief eensluidend advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering rond het soort rechthebbende werkzoekenden die voor de vrijstelling van beschikbaarheid wegens studies, opleiding en stage in aanmerking komen.  

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed rond werkbaar en wendbaar werk, dat uitvoering geeft aan de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt die door de regering op 9 april 2016 werden goedgekeurd.

Lees verder - 28/10/2016 15:28