Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Belgische belangen mogelijk beïnvloed door de inplanting van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister belast met Noordzee Philippe De Backer akkoord met de invoering van een actiestrategie, rekening houdend met de plannen voor de bouw van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke.

Lees verder - 08/11/2019 19:28

Masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goed.

Lees verder - 11/10/2019 13:31

Instemming met een verdrag tussen de Benelux-landen over politiesamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland over politiesamenwerking.

Lees verder - 11/10/2019 13:31

Het tweede Belgische Forum rond de Sustainable Development Goals brengt 1.000 deelnemers op de been.

Brussel, 20 september 2019 - Op dinsdag 24 september vindt het tweede Belgische SDG-Forum plaats in Square, Brussel. Zowat 1.000 deelnemers zullen de temperatuur van de SDG’s meten via (inter)nationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands.

Lees verder - 23/09/2019 13:55

Voorbereiding van de Brexit: wettelijke en operationele coördinatie

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van de stand van zaken over de voorbereidingsmaatregelen en contingentie-initiatieven in het kader van de Brexit die onder de federale bevoegdheid vallen.

Lees verder - 20/09/2019 12:13

Principiële steun van België voor het "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX)

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn principieel akkoord voor de toetreding van België tot 'Instrument in Support of Trade Exchanges' (INSTEX).

Lees verder - 28/06/2019 14:19

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2019

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaat de ministerraad akkoord met de indicatieve planning voor het jaar 2019 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Lees verder - 07/06/2019 15:41

Bescherming van geclassificeerde informatie en de Publiek Gereguleerde Dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken voor de productie van paspoorten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de productie van paspoorten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

22 maart 2019 - Huldebetuiging aan de slachtoffers van terroristische aanslagen

Naar aanleiding van de derde verjaardag van de aanslagen van 22 maart 2016, in samenwerking met de slachtofferverenigingen Life4Brussels en V-Europe, bieden de federale regering, Brussels Airport en de MIVB aan de slachtoffers en hun naasten de mogelijkheid om op de plaatsen van de aanslagen deel te nemen aan bezinningsmomenten en stellen zij hiervoor ontvangst- en ontmoetingsruimten ter beschikking.

Lees verder - 12/03/2019 14:26