Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het toetredingsprotocol van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het toetredingsprotocol van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met het verdrag tussen België en Nederland voor de aanpassing van de grens tussen de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de stad Wezet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2017

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kennis van de indicatieve planning voor het jaar 2017 van Belgische bijdragen aan civiele crisisbeheersmissies van internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Nieuwe nationale strategie voor civiel crisisbeheer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de nieuwe nationale strategie voor civiel crisisbeheer.

Lees verder - 18/05/2017 14:17

Voorbereiding van de Europese Raad van 29 april 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van zaterdag 29 april 2017 in Brussel.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Cuba anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Nieuw-Zeeland anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten van de ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Botswana, het Koninkrijk Lesotho, de Republiek Mozambique, de Republiek Namibië, de Republiek Zuid-Afrika en het Koninkrijk Swaziland, anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met het multilateraal akkoord over de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen.

Lees verder - 23/03/2017 14:25