Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Voorbereiding van de Europese Raad van 29 april 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van zaterdag 29 april 2017 in Brussel.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Cuba anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Nieuw-Zeeland anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten van de ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Botswana, het Koninkrijk Lesotho, de Republiek Mozambique, de Republiek Namibië, de Republiek Zuid-Afrika en het Koninkrijk Swaziland, anderzijds.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met het multilateraal akkoord over de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Belgische deelname aan ontmijningsoperatie "Historical Ordnance Disposal 2017" in de Baltische Zee

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van mijnenjager BNS PRIMULA, in het kader van ontmijningsoperatie "Historical Ordnance Disposal Operation Latvia/Estonia 17", die plaatsvindt in de Baltische Zee. 

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Toekenning van de financiële audit van B-FAST

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de toekenning van de financiële audit van B-FAST.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

Instemming met het internationaal verdrag over de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Internationaal verdrag van 1995 betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen (STCW-F).

Lees verder - 24/02/2017 14:54