Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het internationaal verdrag over de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Internationaal verdrag van 1995 betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen (STCW-F).

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met het bilateraal akkoord tussen België en Andorra voor de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het bilateraal akkoord tussen België en Andorra voor de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen. 

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol bij het internationaal verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met de overeenkomst tussen België en Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met de overeenkomst tussen België en Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met het tweede protocol tot wijziging van het akkoord tussen België en de Raad van Europa inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met het tweede protocol tot wijziging en aanvulling van het aanvullend akkoord, gesloten tussen België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Schadeloosstellingen voor het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken bij schade door buitengewone risico's in het buitenland

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat de schadeloosstellingen regelt ten voordele van het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken en de daarmee gelijkgestelde personen die buitengewone risico's lopen tijdens hun aanstelling op post in het buitenland of tijdens een dienstreis buiten België.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met de regeling tussen België en de NAVO betreffende het statuut van bepaalde personeelscategorieën van NAVO-agentschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een wetsontwep goed houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn. 

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Instemming met het protocol tussen België, Nederland en Luxemburg over de overeenkomst tussen de EU en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed betreffende het protocol tussen België, Nederland en Luxemburg ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven*.

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Instemming met het Protocol nr. 15 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol nr. 15 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Lees verder - 23/12/2016 15:31