Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het multilateraal akkoord over de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Instemming met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen.

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Belgische deelname aan ontmijningsoperatie "Historical Ordnance Disposal 2017" in de Baltische Zee

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van mijnenjager BNS PRIMULA, in het kader van ontmijningsoperatie "Historical Ordnance Disposal Operation Latvia/Estonia 17", die plaatsvindt in de Baltische Zee. 

Lees verder - 23/03/2017 14:25

Toekenning van de financiële audit van B-FAST

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de toekenning van de financiële audit van B-FAST.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

Instemming met het internationaal verdrag over de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Internationaal verdrag van 1995 betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen (STCW-F).

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met het bilateraal akkoord tussen België en Andorra voor de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het bilateraal akkoord tussen België en Andorra voor de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen. 

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol bij het internationaal verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met de overeenkomst tussen België en Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met de overeenkomst tussen België en Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met het tweede protocol tot wijziging van het akkoord tussen België en de Raad van Europa inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met het tweede protocol tot wijziging en aanvulling van het aanvullend akkoord, gesloten tussen België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa.

Lees verder - 24/02/2017 14:54