Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2015. 

Lees verder - 09/12/2016 13:50

Voorbereiding van de Europese Raad van 15 december 2016

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 15 december 2016 in Brussel.

Lees verder - 09/12/2016 13:50

Detachering van een Belgisch expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU-delegatie in Sarajevo

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een expert in terrorismebestrijding en veiligheid van de Belgische federale politie te detacheren bij de EU-delegatie in Sarajevo.

Lees verder - 28/10/2016 15:28

"Verder met Europa of niet?", een videowedstrijd voor jongeren van het 5e en 6e middelbaar

De Europese Unie heeft heel wat opeenvolgende crisissen doorgemaakt zoals de schuldencrisis, de migratiecrisis en de Brexit en bevindt zich vandaag op een keerpunt. Een videowedstrijd met als titel  "Verder met Europa of niet?" biedt de jongeren de gelegenheid om hun mening over de toekomst van het Europese project te laten kennen.

Lees verder - 27/10/2016 12:13

Voorbereiding van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016 in Brussel.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Instemming met het Protocol voor de toetreding van Montenegro tot de NAVO

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol voor de toetreding van Montenegro tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Bosnië en Herzegovina over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen België, Luxemburg en Nederland enerzijds en Bosnië en Herzegovina anderzijds, ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië en Herzegovina over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven*.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Instemming met het verdrag van Minamata over kwik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van Minamata over kwik.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Instemming met het verdrag tussen België en Marokko over de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Marokko over de sociale zekerheid.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Macedonië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Macedonië, ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Macedonië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven*.

Lees verder - 07/10/2016 14:18