Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Schadeloosstellingen voor het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken bij schade door buitengewone risico's in het buitenland

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat de schadeloosstellingen regelt ten voordele van het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken en de daarmee gelijkgestelde personen die buitengewone risico's lopen tijdens hun aanstelling op post in het buitenland of tijdens een dienstreis buiten België.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Instemming met de regeling tussen België en de NAVO betreffende het statuut van bepaalde personeelscategorieën van NAVO-agentschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een wetsontwep goed houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn. 

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Instemming met het protocol tussen België, Nederland en Luxemburg over de overeenkomst tussen de EU en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed betreffende het protocol tussen België, Nederland en Luxemburg ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven*.

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Instemming met het Protocol nr. 15 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol nr. 15 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Instemming met de Overeenkomst tussen België en Rusland om dubbele belasting op inkomsten en vermogen te vermijden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2015. 

Lees verder - 09/12/2016 13:50

Voorbereiding van de Europese Raad van 15 december 2016

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 15 december 2016 in Brussel.

Lees verder - 09/12/2016 13:50

Detachering van een Belgisch expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU-delegatie in Sarajevo

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een expert in terrorismebestrijding en veiligheid van de Belgische federale politie te detacheren bij de EU-delegatie in Sarajevo.

Lees verder - 28/10/2016 15:28

"Verder met Europa of niet?", een videowedstrijd voor jongeren van het 5e en 6e middelbaar

De Europese Unie heeft heel wat opeenvolgende crisissen doorgemaakt zoals de schuldencrisis, de migratiecrisis en de Brexit en bevindt zich vandaag op een keerpunt. Een videowedstrijd met als titel  "Verder met Europa of niet?" biedt de jongeren de gelegenheid om hun mening over de toekomst van het Europese project te laten kennen.

Lees verder - 27/10/2016 12:13

Voorbereiding van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016 in Brussel.

Lees verder - 20/10/2016 11:37