Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Moldavië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Moldavië, ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Moldavië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.*.

Lees verder - 07/10/2016 14:18

Instemming met de Overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken  Didier Reynders een voorontwerp van wet goed rond de instemming met de Overeenkomst van Parijs. Deze Overeenkomst werd aangenomen tijdens de 21e zitting van de conferentie van de partijen (COP) bij het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering in Parijs op 12 december 2015.

Lees verder - 15/09/2016 11:49

Strategienota Centraal-Afrika

De ministerraad keurt de strategienota goed over Centraal-Afrika, voorgesteld dor de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Lees verder - 02/09/2016 10:53

Uitbreiding stemrecht van Belgen die in het buitenland verblijven voor verkiezingen Gewestparlementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de uitbreiding van het stemrecht van Belgen die in het buitenland verblijven voor verkiezingen van de Gewestparlementen.

Lees verder - 26/08/2016 12:17

Deelname van een Belgische magistraat aan het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de deelname van een Belgische magistraat van de FOD Justitie goed aan het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor een beginperiode van 12 maanden. 

Lees verder - 26/08/2016 12:17

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Instemming met internationale akten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed over de instemming met internationale akten.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Evaluatie van de interne werking van B-FAST

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kennis van de evaluatie van de interne werking van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team).

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Toekenning van een contingent eervolle onderscheidingen Nationale Orden voor de Federale Pensioendienst

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de toekenning van een contingent eervolle onderscheidingen Nationale Orden aan de Federale Pensioendienst.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Instemming met internationale verdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vier voorontwerpen van wet goed over instemming met internationale verdragen.

Lees verder - 15/07/2016 14:09