Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Eerste deel van het 'Leningen van staat tot staat'-programma 2016

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een nieuwe staatslening waarvoor het Finexpo-comité een gunstig advies heeft verleend.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (Gaïchel IX)

De ministerraad keurt de agenda en de deelnemerslijst goed van de volgende gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (Gaïchel IX) die zal plaatsvinden op 4 juli 2016 in Luxemburg.

Lees verder - 24/06/2016 12:25

Voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016

De ministerraad heeft kennis genomen van de voorbereidingen voor de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 in Brussel.

Lees verder - 24/06/2016 12:25

Euro 2016: België op de “Place de l’Europe” in Parijs

België ontvangt u in Parijs tijdens het EK 2016. Kom ons bezoeken op het voorplein van het stadhuis voor een interactief bezoek aan België, concerten van Belgische bands en een grote fotowedstrijd.

Lees verder - 17/06/2016 16:12

Zetelakkoord tussen België en Interpol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de instemming met het zetelakkoord met uitwisseling van brieven tussen België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie (Interpol).

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Overeenkomst over de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels van de burgerlijke stand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming over de overeenkomst met de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels en attesten van de burgerlijke stand*.

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Polen over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerrad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de instemming met het protocol dat de overeenkomst wijzigt tussen België en Polen over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen. 

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Akkoord tussen België en Unesco voor de vestiging van een verbindingsbureau bij de Europese instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de instemming met het akkoord tussen België en Unesco voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de vestiging van een verbindingsbureau bij de Europese instellingen door deze organisatie in België.

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Nieuwe Belgische commissaris in de Belgisch-Nederlandse grenscommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de aanwijzing van een nieuwe Belgische commissaris goed die zal optreden in de Belgisch-Nederlandse grenscommissie.

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Instemming met drie internationale akten over de Wereldpostvereniging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed met de instemming over drie internationale akten van de Wereldpostvereniging.

Lees verder - 27/05/2016 15:25