Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Overeenkomst tussen de Benelux en Kazachstan over de overname van illegaal verblijvende personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de overeenkomst tussen België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Kazachstan over de overname van illegaal verblijvende personen.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Protocol dat het Benelux-Verdrag over de intellectuele eigendom wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het protocol dat het Benelux-Verdrag over de intellectuele eigendom wijzigt.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Protocol met wijziging van Benelux-Verdrag over intellectuele eigendom wat betreft de administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat het Benelux-Verdrag wijzigt over de intellectuele eigendom, wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over een zetelakkoord tussen België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Benelux-Verdrag over grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het Benelux-verdrag rond de grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Overeenkomst tussen België en Macedonië over politiesamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over een bilaterale overeenkomst tussen België en Macedonië inzake politiesamenwerking.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Zetelakkoord tussen België en het Europees Instituut voor Bosbouw

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over een zetelakkoord tussen België en het Europees Instituut voor Bosbouw.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Zetelakkoord tussen België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het zetelakkoord tussen België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Internationaal Verdrag over de verwijdering van wrakken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over het Internationaal Verdrag over de verwijdering van wrakken.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over de arbeidsomstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Dider Reynders een voorontwerp van wet goed over de conventie nr. 172 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen.

Lees verder - 18/02/2016 12:11