Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS).

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met de wijziging van het verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de wijziging van het verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI).

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) wijzigt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het akkoord tussen België en Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en de speciale administratieve regio Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen met het oog op het verbeteren van de internationale naleving van belastingvoorschriften.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het akkoord tussen België en Australië over luchtdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen de Belgische en Australische regering over luchtdiensten, en de bijlage bij dit akkoord.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over bioveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het protocol van Cartagena over bioveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Overeenkomst tussen België en Benin over luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen de Belgische en de Beninse regering over het luchtvervoer.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

NAVO-top 11 en 12/7 – Programma voor echtgenoten en partners: persaccreditaties

In het kader van de NAVO-top, die op 11 en 12 juli 2018 in Brussel plaatsvindt, organiseert de Belgische federale overheid onder andere een programma voor de echtgenoten en partners van de staatshoofden en regeringsleiders.

Lees verder - 03/07/2018 11:28