Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Wijziging van de overeenkomst tussen België en Japan voor het vermijden van dubbele inkomstenbelasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Japan voor het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen.

Lees verder - 05/07/2013 18:18

Akkoord tussen België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden.

Lees verder - 05/07/2013 18:18

Akkoord tussen België en Montserrat inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Deelname van politiedeskundigen aan de EUBAM-zending in Libië

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om twee politieagenten en drie algemene deskundigen in te zetten bij de EUBAM-zending in Libië.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Akkoord tussen België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden

De Ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Overeenkomst tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Verdrag betreffende waardig werk voor het huispersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel*.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Nieuwe promotiefilm voor België

Vandaag verspreidt de Kanselarij van de Eerste Minister een nieuwe versie van de promotiefilm "Belgium… beyond expectations". De film moet België promoten in het buitenland en werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, en de FOD Economie. Hij bestaat in twee versies: een versie voor het grote publiek (duur 4'51'') en een versie voor de zakenwereld die met de verschillende sectoren van de Belgische economie in aanraking komt (duur 6'08'').

Lees verder - 26/06/2013 14:16

Pact van de Verenigde Naties over de economische, sociale en culturele rechten – bekrachtiging van het optionele protocol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed voor de bekrachtiging van het optionele protocol bij het pact van de Verenigde Naties over de economische, sociale en culturele rechten.

Lees verder - 07/06/2013 16:56

Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, dat België op 28 februari 2012 heeft ondertekend.

Lees verder - 07/06/2013 16:56