Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de strijdkrachten van de VS

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Akkoord tussen België en Saint Vincent en de Grenadines voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Protocol tussen België en IJsland voor het voorkomen van dubbele belasting en het vermijden van het ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en IJsland voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Dekking van de missies voor civiel crisibeheer

De ministerraad keurt een onwerp van koninklijk besluit goed dat de kosten voor de missies voor civiel crisisbeheer in 2012 dekt.

Lees verder - 07/12/2012 17:11

9 december 2012: Conferentiedag in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

Op zondag 9 december 2012 wordt in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research een conferentiedag georganiseerd rond de nieuwe oriëntaties in het onderzoek naar de Holocaust en de pedagogische en didactische toepassingen ervan.

De twee hoofdthema’s van de conferenties zijn de toegang tot de archieven met betrekking tot de Holocaust en het onderzoek naar de killing sites.

Lees verder - 06/12/2012 16:30

Instemming met de overeenkomst tussen België en Ecuador inzake betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

Lees verder - 30/11/2012 17:19

Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor de preventie en bestrijding van ernstige misdaad

De ministerraad keurt het voorontwerp goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit.

Lees verder - 30/11/2012 17:19

Bouw van een diplomatiek complex in Kinshasa

De ministerraad keurt de vastleggingskredieten goed voor de bouw van een diplomatiek complex in Kinshasa. Voor de bouw van het complex kunnen twee gebouwen worden aangekocht die toebehoren aan de NV Brussels Airlines en SABENA curatele. 

Lees verder - 30/11/2012 17:19

Europese groepering voor territoriale samenwerking West-Vlaanderen, Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale past overeenkomst en statuten aan

De ministerraad gaat akkoord met de nieuwe ontwerpovereenkomst en de nieuwe ontwerpstatuten van de Europese groepering voor territoriale samenwerking tussen West-Vlaanderen, Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. De nieuwe overeenkomst en statuten zijn het gevolg van de statuutwijziging van Pays Coeur de Flandre, een van de leden.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

De ministerraad beslist om het Protocol dat het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen) wijzigt aan het Parlement ter goedkeuring voor te leggen.

Lees verder - 30/11/2012 17:18