Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Bezwaren van Ierland tegen het Verdrag van Lissabon

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, als bijlage bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Overeenkomst met China om dubbele belasting te vermijden en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen te voorkomen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

De president van de Republiek Gabon bezoekt het KMMA

Vandaag, 15 oktober, ontving het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika het bezoek van Zijne Excellentie Ali Bongo Ondimba, president van de Republiek Gabon.

Lees verder - 15/10/2012 09:47

Conflictpreventie: financiering van geprefabriceerde scholen in de Syrische vluchtelingenkampen in Turkije

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een subsidie toe te kennen voor de financiering van geprefabriceerde scholen in de Syrische vluchtelingenkampen in Turkije. Die steun wordt toegekend in het kader van het conflictpreventiebeleid van Buitenlandse Zaken. 

Lees verder - 11/10/2012 16:39

Instemming met de overeenkomst tussen België en Kosovo over de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de overeenkomst tussen België en Kosovo betreffende overbrenging van gevonniste personen*.

Lees verder - 05/10/2012 17:53

Internationaal verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recycleren van schepen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Internationaal verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen*. Het verdrag waarborgt dat schepen op een veilige en milieuvriendelijke manier worden gerecycleerd.

Lees verder - 05/10/2012 17:53

Het KMMA op de Sommet de la Francophonie 2012

Op uitnodiging van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Ambassade van België in de DR Congo, neemt het KMMA van 12 tot 14 oktober deel aan de Sommet de la Francophonie 2012 in Kinshasa.

Lees verder - 02/10/2012 14:43

Voorontwerp van wet houdende het consulair wetboek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het voorontwerp van wet dat de consulaire code actualiseert.

Lees verder - 14/09/2012 16:47

Instemming met het verdrag over de toetreding van Kroatië tot de EU

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Op 9 december 2011 hebben alle verdragsluitende partijen het Verdrag in  Brussel ondertekend.

Lees verder - 14/09/2012 16:47