Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) wijzigt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het akkoord tussen België en Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en de speciale administratieve regio Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen met het oog op het verbeteren van de internationale naleving van belastingvoorschriften.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het akkoord tussen België en Australië over luchtdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen de Belgische en Australische regering over luchtdiensten, en de bijlage bij dit akkoord.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over bioveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het protocol van Cartagena over bioveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Instemming met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Overeenkomst tussen België en Benin over luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen de Belgische en de Beninse regering over het luchtvervoer.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

NAVO-top 11 en 12/7 – Programma voor echtgenoten en partners: persaccreditaties

In het kader van de NAVO-top, die op 11 en 12 juli 2018 in Brussel plaatsvindt, organiseert de Belgische federale overheid onder andere een programma voor de echtgenoten en partners van de staatshoofden en regeringsleiders.

Lees verder - 03/07/2018 11:28

Voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2018.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO: oprichting van een managementcel

De ministerraad neemt akte van een nota over de weerbaarheid en de voorbereiding van de civiele maatschappij, alsook van de implicaties voor België in het kader van het crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO.

Lees verder - 28/06/2018 15:40