Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Verdrag tussen België en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het Verdrag tussen België en de Dominicaanse Republiek betreffende overbrenging van gevonniste personen*.

Lees verder - 14/09/2012 16:47

Instemming met de overeenkomst tussen België en Albanië over de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de Overeenkomst tussen België en Albanië betreffende overbrenging van gevonniste personen*.

Lees verder - 14/09/2012 16:46

Instemming met het verdrag tussen Brazilië en België over wederzijdse rechtshulp in strafzaken en met het verdrag over de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag tussen Brazilië en België over wederzijdse rechtshulp in strafzaken*,  en het Verdrag tussen België en Brazilië over de overbrenging van gevonniste personen**.

Lees verder - 14/09/2012 16:46

Strategie voor missies beheersing civiele crisissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de nationale strategie voor de beheersing van civiele crisissen goed. Ze bevat een Belgisch strategisch en operationeel kader voor de bijdrage van België aan civiele crisisbeheersingsmissies voornamelijk van de EU, maar ook van de VN, de OVSE en de NAVO.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen in de zee- en oceaanbodem

De ministerraad keurt twee voorontwerpen van wet goed die de prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen in de zee- en oceaanbodem voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht regelen.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Belgische politie-expert neemt deel aan AIRCOP-project van UNODC in Benin

Een politie-expert van de Federale Politie zal deelnemen aan het AIRCOP-project van de UNODC in Benin. Het AIRCOP-project wil de drugbestrijding in internationale luchthavens in transitlanden in West-Afrika, Marokko en Brazilië versterken. 

Lees verder - 13/07/2012 17:07

Deelname aan de EUCAP-zending in Niger

Vier politie-experts en een expert van de FOD Buitenlandse Zaken zullen vanaf augustus deelnemen aan de EUCAP-missie in Niger. EUCAP is een civiele missie van de EU die als doel heeft de ontwikkeling en de coördinatie van methodes en instrumenten voor de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad te ondersteunen.

Lees verder - 13/07/2012 17:07

Verlenging van een overheidsopdracht voor de productie van paspoorten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een overheidsopdracht voor de productie van paspoorten met de firma Oberthur Technologies met 18 maanden te verlengen (tot 30 april 2014). De overheidsopdracht betreft de opslag, de personalisering en de verspreiding van paspoorten.

Lees verder - 08/06/2012 15:27

Dekking van de missies voor crisisbeheering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van de missies voor crisisbeheersing in 2012.

Lees verder - 01/06/2012 15:37