Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met de overeenkomst over sociale zekerheid tussen België en Brazilië

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Brazilië. 

De overeenkomst:

Lees verder - 01/03/2012 17:51

Instemming met het protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel

België heeft zopas op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel geratificeerd.

Lees verder - 01/03/2012 17:51

Instemming met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, en Zuid-Korea. 

Lees verder - 01/03/2012 17:51

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: wijziging van het stabiliteitsmechanisme

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een juridische basis biedt voor de oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)*.

Lees verder - 10/02/2012 17:05

Internationale Dag Herdenking slachtoffers Holocaust

Vrijdag 27 januari is de Internationale Dag voor de Herdenking voor de slachtoffers van de Holocaust; België zal binnenkort het voorzitterschap van de International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research waarnemen.

Lees verder - 27/01/2012 12:00

Minister Reynders ontvangt Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoglu

Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders had op woensdag 18 januari 2012 een ontmoeting met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoğlu, die op bezoek was in Brussel.

Lees verder - 20/01/2012 09:01

Ministers Reynders en Magnette ontvangen de Burundese minister van Buitenlandse Zaken

De vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette hadden dinsdag 17 januari 2012 een onderhoud met de Burundese minister van Buitenlandse Zaken Laurent Kavakure, die op bezoek was in Brussel.

Lees verder - 19/01/2012 12:39

Vierde uitleveringsverzoek door België aan Senegal met betrekking tot de heer Hissène HABRÉ

Op 17 januari 2012 heeft België aan Senegal voor de vierde keer om de uitlevering verzocht van de heer Hissène Habré, de gewezen president van Tsjad, die in ons land sedert 2000 wordt vervolgd, inzonderheid wegens foltering en misdaden tegen de menselijkheid. Die stap volgt op het gegeven dat de Senegalese rechtscolleges de drie andere uitleveringsverzoeken hebben verworpen wegens vormfouten, ook het laatste verzoek dat dateert van 10 januari 2012. Voor de Belgische autoriteiten, die het derde uitleveringsverzoek in behoorlijke vorm hadden overgezonden, is het essentieel dat Senegal de internationaalrechtelijke verplichting "aut dedere, aut judicare" (uitleveren of vervolgen) naleeft en de heer Hissène Habré, indien hij niet in Senegal wordt berecht, aan België uitlevert opdat recht kan worden gedaan aan de slachtoffers.

Lees verder - 18/01/2012 12:52

Corrigendum - Vierde uitleveringsverzoek door België aan Senegal met betrekking tot de heer H. Habré

Op 17 januari 2012 heeft België aan Senegal voor de vierde keer om de uitlevering verzocht van de heer Hissène Habré, de gewezen president van Tsjad, die in ons land sedert 2000 wordt vervolgd, inzonderheid wegens foltering en misdaden tegen de menselijkheid. Die stap volgt op het gegeven dat de Senegalese rechtscolleges de drie andere uitleveringsverzoeken hebben verworpen. De laatste verwerping, wegens vormfouten, dateert van 10 januari 2012, Voor de Belgische autoriteiten, die het derde uitleveringsverzoek in behoorlijke vorm hadden overgezonden, is het essentieel dat Senegal de internationaalrechtelijke verplichting "aut dedere, aut judicare" (uitleveren of vervolgen) naleeft en de heer Hissène Habré, indien hij niet in Senegal wordt berecht, aan België uitlevert opdat recht kan worden gedaan aan de slachtoffers.

Lees verder - 18/01/2012 12:20

Verkiezingen DRC / Aankondiging van de voorlopige resultaten : Reactie van België

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders neemt nota van de bekendmaking door de CENI van de volledige voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen, stembureau per stembureau - een essentiële maatregel om de transparantie en de geloofwaardigheid van het kiesproces te garanderen. Hij merkt op dat het slechts voorlopige resultaten zijn, in afwachting van de behandeling van eventuele bezwaren; verwacht wordt dat de definitieve resultaten van de presidentsverkiezingen op 17 december zullen worden bekendgemaakt. De Minister vraagt eveneens dat ook voor de wetgevende verkiezingen de verzameling van de resultaten op transparante en geordende wijze zou verlopen.

Lees verder - 09/12/2011 17:05