Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Verkiezingen DRC / Aankondiging van de voorlopige resultaten : Reactie van België

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders neemt nota van de bekendmaking door de CENI van de volledige voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen, stembureau per stembureau - een essentiële maatregel om de transparantie en de geloofwaardigheid van het kiesproces te garanderen. Hij merkt op dat het slechts voorlopige resultaten zijn, in afwachting van de behandeling van eventuele bezwaren; verwacht wordt dat de definitieve resultaten van de presidentsverkiezingen op 17 december zullen worden bekendgemaakt. De Minister vraagt eveneens dat ook voor de wetgevende verkiezingen de verzameling van de resultaten op transparante en geordende wijze zou verlopen.

Lees verder - 09/12/2011 17:05

Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vestigt de aandacht op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, morgen 10 december. De bescherming en de bevordering van de mensenrechten zal ook voor hem een prioriteit zijn in het Belgische buitenlandse beleid.

Lees verder - 09/12/2011 17:02

Ministers Vanackere en Chastel over de verkiezingen in de DRC

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel verwelkomen de presidents- en wetgevende verkiezingen die zonder uitstel of ontkoppeling op 28 november in de Democratische Republiek Congo plaatsvonden. Deze verkiezingen vormen, na de historische verkiezingen van 2006, een nieuwe belangrijke stap naar een verankering van democratie in de DRC.

Lees verder - 01/12/2011 14:34

Minister Vanackere betreurt doden bij protest in Egypte

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het geweld n.a.v. protesten het voorbije weekend in Egypte, voornamelijk rond het Tahrir-plein in Cairo. Hij betreurt ten zeerste de talrijke doden en betuigt zijn medeleven aan de familieleden en vrienden van de overledenen.

Lees verder - 21/11/2011 13:21

Olivier Chastel: "Investeren in de jonge generatie, is zich inspannen voor een duurzame ontwikkeling van de maatschappij"

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van het kind op 20 november, bracht Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel in herinnering dat de toepassing van de rechten van het kind zowel een verantwoordelijkheid is als een essentiële voorwaarde om de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te bereiken.

Lees verder - 18/11/2011 15:51