Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Geldelijke wijzigingen in het statuut van ambtenaren van de buitenlandse en de consulaire carrière

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal geldelijke wijzigingen aanbrengt in het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Huur van een gebouw in Brussel voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het huren van een gebouw voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (Belgoeurop), gelegen Belliardstraat  65 te Brussel. 

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Consulair Wetboek wijzigt.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking met betrekking tot de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht.

Lees verder - 23/03/2018 16:09