Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO: oprichting van een managementcel

De ministerraad neemt akte van een nota over de weerbaarheid en de voorbereiding van de civiele maatschappij, alsook van de implicaties voor België in het kader van het crisismanagement in de Europese Unie en in de NAVO.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

11 en 12 juli 2018: accreditatie voor de NAVO-top in Brussel

België treedt op als gastland voor de NAVO-top op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. Op deze dagen zijn er vergaderingen gepland in het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO en op 11 juli ontvangt België de werkdiners buiten het NAVO-hoofdkwartier. 

Lees verder - 22/06/2018 12:23

Instemming met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2018

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaat de ministerraad akkoord met de indicatieve planning voor het jaar 2018 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Lees verder - 25/05/2018 15:44

Instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol betreffende de Conventie over gedwongen arbeid van 1930.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met twee protocollen houdende wijziging van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Geldelijke wijzigingen in het statuut van ambtenaren van de buitenlandse en de consulaire carrière

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal geldelijke wijzigingen aanbrengt in het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière.

Lees verder - 18/05/2018 14:39