Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 in Brussel.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Instemming met een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed omtrent instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds, en Australië anderzijds.  

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Instemming met de overeenkomst tussen België en Argentinië die de familie van personeelsleden van diplomatieke posten toelaat betaalde werkzaamheden te verrichten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Instemming met het protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie

De ministerraad heeft akte genomen van een nota van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders over het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Organisatie van de NAVO-top in juli 2018

De ministerraad heeft een nota goedgekeurd over de organisatie van de top van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. Het dossier is een gezamenlijk initiatief van eerste minister Charles Michel, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Steven Vandeput.

Lees verder - 26/01/2018 15:48

Instemming met twee verdragen met China over de uitlevering en overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met twee verdragen tussen België en de Volksrepubliek China over de uitlevering en overbrenging van gevonniste personen.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

B-FAST: ontplooiing van een waterzuiveringsinstallatie in Dominica

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de missie van B-FAST in Dominica, waarbij een waterzuiveringsinstallatie wordt ontplooid en overgelaten aan een lokale partner. 

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Voorbereiding van de Europese Raad van 14 en 15 december 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017 in Brussel. 

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Organisatie van de herdenkingsplechtigheden van het einde van de Eerste Wereldoorlog in België in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de activiteiten die voorgesteld worden in het kader van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog in België in 2018. 

Lees verder - 08/12/2017 11:59