Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Huur van een gebouw in Brussel voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het huren van een gebouw voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (Belgoeurop), gelegen Belliardstraat  65 te Brussel. 

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Consulair Wetboek wijzigt.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking met betrekking tot de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 in Brussel.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Instemming met een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed omtrent instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds, en Australië anderzijds.  

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Instemming met de overeenkomst tussen België en Argentinië die de familie van personeelsleden van diplomatieke posten toelaat betaalde werkzaamheden te verrichten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Instemming met het protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie

De ministerraad heeft akte genomen van een nota van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders over het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie.

Lees verder - 02/02/2018 14:42