Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Organisatie van de NAVO-top in juli 2018

De ministerraad heeft een nota goedgekeurd over de organisatie van de top van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. Het dossier is een gezamenlijk initiatief van eerste minister Charles Michel, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Steven Vandeput.

Lees verder - 26/01/2018 15:48

Instemming met twee verdragen met China over de uitlevering en overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met twee verdragen tussen België en de Volksrepubliek China over de uitlevering en overbrenging van gevonniste personen.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

B-FAST: ontplooiing van een waterzuiveringsinstallatie in Dominica

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de missie van B-FAST in Dominica, waarbij een waterzuiveringsinstallatie wordt ontplooid en overgelaten aan een lokale partner. 

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Voorbereiding van de Europese Raad van 14 en 15 december 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017 in Brussel. 

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Organisatie van de herdenkingsplechtigheden van het einde van de Eerste Wereldoorlog in België in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de activiteiten die voorgesteld worden in het kader van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog in België in 2018. 

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Civiel crisisbeheer: Belgische deelname aan de nieuwe civiele GVDB-missie “EUAM Iraq”

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Dider Reynders heeft de Ministerraad zijn goedkeuring verleend aan de Belgische deelname in het kader van civiel crisisbeheer aan de nieuwe civiele GVDB-missie “EUAM Iraq".

Lees verder - 23/11/2017 15:16

Instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland betreffende de samenwerking  tegen niet-militaire luchtdreigingen. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan.

Lees verder - 19/10/2017 14:02