Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Civiel crisisbeheer: Belgische deelname aan de nieuwe civiele GVDB-missie “EUAM Iraq”

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Dider Reynders heeft de Ministerraad zijn goedkeuring verleend aan de Belgische deelname in het kader van civiel crisisbeheer aan de nieuwe civiele GVDB-missie “EUAM Iraq".

Lees verder - 23/11/2017 15:16

Instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland betreffende de samenwerking  tegen niet-militaire luchtdreigingen. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met het verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland over de Benelux Interparlementaire Assemblee. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met de uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Beneluxlanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de uitvoeringsafspraak tussen België, Luxemburg en Nederland betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Beneluxlanden.  

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen voor de Europese Raad van donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2017 in Brussel.

Lees verder - 13/10/2017 15:51