Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met het verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland over de Benelux Interparlementaire Assemblee. 

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met de uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Beneluxlanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de uitvoeringsafspraak tussen België, Luxemburg en Nederland betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Beneluxlanden.  

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting.

Lees verder - 19/10/2017 14:02

Voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen voor de Europese Raad van donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2017 in Brussel.

Lees verder - 13/10/2017 15:51

Wijzigingen met betrekking tot veiligheidsverificaties - Tweede lezing

In uitvoering van het mandaat van de Nationale Veiligheidsraad en in het kader van de implementatie van de 30 maatregelen in de strijd tegen terrorisme die de regering heeft genomen, keurt de ministerraad op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Detachering van een Belgisch expert naar het Internationaal Secretariaat van de NAVO in het kader van het civiel crisisbeheersbeleid

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een Belgisch expert van de FOD Buitenlandse Zaken te detacheren naar het Internationaal Secretariaat van de NAVO, in het kader van het civiel crisisbeheer.  

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten

De ministerraad neemt akte van het eerste nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Overheidsopdracht voor de bewaking van de gebouwen van de Belgische Staat in de Democratische Republiek Congo

De ministerraad gaat op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de bewaking van de gebouwen van de Belgische Staat in  Kinshasa en Matadi.

Lees verder - 20/07/2017 17:14