Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Wijzigingen met betrekking tot veiligheidsverificaties - Tweede lezing

In uitvoering van het mandaat van de Nationale Veiligheidsraad en in het kader van de implementatie van de 30 maatregelen in de strijd tegen terrorisme die de regering heeft genomen, keurt de ministerraad op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Detachering van een Belgisch expert naar het Internationaal Secretariaat van de NAVO in het kader van het civiel crisisbeheersbeleid

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een Belgisch expert van de FOD Buitenlandse Zaken te detacheren naar het Internationaal Secretariaat van de NAVO, in het kader van het civiel crisisbeheer.  

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

Nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten

De ministerraad neemt akte van het eerste nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Overheidsopdracht voor de bewaking van de gebouwen van de Belgische Staat in de Democratische Republiek Congo

De ministerraad gaat op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de bewaking van de gebouwen van de Belgische Staat in  Kinshasa en Matadi.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Teruggave van de terreinen die worden bezet door het NAVO-hoofdkwartier in Brussel

De ministerraad gaat akkoord met de modaliteiten in het kader van de teruggave van de terreinen die momenteel worden bezet door het hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in Brussel.

Lees verder - 20/07/2017 17:14

Ministerraad van 14 juli 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juli 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Beliris : gunning van een overheidsopdracht voor grond- en verkenningsproeven in het kader van de uitbreiding van de Brusselse metro

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor grond- en verkenningsproeven in het kader van de uitbreiding van het netwerk van hoogperformant openbaar vervoer naar het noorden van Brussel. 

Lees verder - 07/07/2017 12:29

Detachering van een defensie-expert aan de Global Coalition Communication Cell tegen Daesh

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de detachering van een defensie-expert aan de Global Coalition Communication Cell tegen Daesh in Londen. 

Lees verder - 07/07/2017 12:29

Oprichting van een administratieve dienst belast met consulaire zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed om een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met consulaire zaken op te richten. 

Lees verder - 30/06/2017 14:25