Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Ministerraad van 14 juli 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juli 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Beliris : gunning van een overheidsopdracht voor grond- en verkenningsproeven in het kader van de uitbreiding van de Brusselse metro

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor grond- en verkenningsproeven in het kader van de uitbreiding van het netwerk van hoogperformant openbaar vervoer naar het noorden van Brussel. 

Lees verder - 07/07/2017 12:29

Detachering van een defensie-expert aan de Global Coalition Communication Cell tegen Daesh

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de detachering van een defensie-expert aan de Global Coalition Communication Cell tegen Daesh in Londen. 

Lees verder - 07/07/2017 12:29

Oprichting van een administratieve dienst belast met consulaire zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed om een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met consulaire zaken op te richten. 

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 juni 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2017 in Brussel.

Lees verder - 22/06/2017 14:18

Deelname van een Belgische officier aan operatie Inherent Resolve aan boord van een Amerikaans schip

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de deelname van een Belgische marineofficier aan operatie Inherent Resolve (OIR), aan boord van het Amerikaanse schip USS HOWARD.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen België en Guinee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen België en Guinee.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Canada anderzijds.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de globale economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de globale economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie enerzijds, en Canada anderzijds.

Lees verder - 02/06/2017 16:25