Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 juni 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2017 in Brussel.

Lees verder - 22/06/2017 14:18

Deelname van een Belgische officier aan operatie Inherent Resolve aan boord van een Amerikaans schip

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de deelname van een Belgische marineofficier aan operatie Inherent Resolve (OIR), aan boord van het Amerikaanse schip USS HOWARD.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen België en Guinee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen België en Guinee.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Canada anderzijds.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met de globale economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de globale economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie enerzijds, en Canada anderzijds.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met het toetredingsprotocol van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het toetredingsprotocol van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Instemming met het verdrag tussen België en Nederland voor de aanpassing van de grens tussen de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de stad Wezet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet.

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2017

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders kennis van de indicatieve planning voor het jaar 2017 van Belgische bijdragen aan civiele crisisbeheersmissies van internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Lees verder - 02/06/2017 16:25

Nieuwe nationale strategie voor civiel crisisbeheer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de nieuwe nationale strategie voor civiel crisisbeheer.

Lees verder - 18/05/2017 14:17