Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen hernieuwt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Jaarverslag 2017: Het RSVZ maakt de toekomst mogelijk

“De toekomst, die moet je niet voorspellen, maar mogelijk maken.” Het citaat van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry laat duidelijk zien welk pad het RSVZ volgt. Om die toekomst vandaag mogelijk te maken, vertaalden we in 2017 de vele snelle veranderingen in concrete projecten en initiatieven.

Het aantal zelfstandigen blijft in 2017 stijgen, net zoals het aantal starters en het aantal gepensioneerde zelfstandigen. Nieuw sinds 1 januari 2017 is het statuut van de student-zelfstandigen.

Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2017 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.

 

Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd vrijstelt van bijdragen voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat.

Lees verder - 25/05/2018 15:43

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vaststelt voor 2017 ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Pensioenstelsel der zelfstandigen: verhoging van de minimumovergangsuitkering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over de welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel der zelfstandigen.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft de Ministeraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de toevoeging van vier drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Lagere drempel bijdragen voor startende zelfstandigen

Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van de socialezekerheidsbijdragen. De ministerraad keurt hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed.

Lees verder - 14/11/2017 12:20

Zelfstandigen: duur van de periode van niet-vergoedbare ongeschiktheid wordt ingekort

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de duur wijzigt van de periode van niet-vergoedbare ongeschiktheid voor zelfstandigen.

Lees verder - 19/10/2017 14:02