Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Self-employment

Tweedekansondernemersschap

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die het tweedekansondernemersschap inrichten. Het tweedekansondernemersschap is een maatregel van de relancestrategie die de ministerraad op 20 juli 2012 heeft voorgesteld (zie ook de kadernota over de relancestrategie bij die ministerraad). 

Lees verder - 14/09/2012 16:47

Tussentijds verslag van het monitoringcomité voor de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen

De ministerraad neemt kennis van het verslag van het Monitoringcomité voor de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen, over de hervormingspistes van de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Overgangsmaatregel voor de hervorming van de pensioenen van zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing het voorontwerp van wet goed dat overgangsmaatregelen voor de hervorming van het pensioen van zelfstandigen voorschrijft. Het voorontwerp van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle is aangepast aan het advies van de Raad van State*.

Lees verder - 20/07/2012 19:46

Berekening sociale bijdragen van zelfstandigen : “Monitoringcomité stelt tussentijds verslag voor”

Vandaag, 20 juli, heeft Sabine Laruelle, minister van o.a. Zelfstandigen, KMO’s en Middenstand, het tussentijds beoordelingsverslag van het Monitoringcomité voorgelegd aan de ministerraad over een nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen van zelfstandigen. Het verslag beschrijft de voornaamste voordelen en gebreken van 2 hervormingspistes die momenteel op tafel liggen.

Lees verder - 20/07/2012 13:57

Dag van de ambachten

De ministerraad keurt de vastlegging van kredieten voor de organisatie van de zevende Dag van de ambachten goed. 

Lees verder - 13/07/2012 17:07

Zelfstandige behoudt zijn pensioenrechten bij fout van de administratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat  waardoor een zelfstandige voortaan zijn pensioenrechten behoudt na een laattijdige correctie in zijn dossier te wijten aan de administratie.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Hervorming van de pensioenen: overgangsmaatregelen zelfstandigen goedgekeurd

De ministerraad keurt de overgangsmaatregelen goed voor de zelfstandigen die door de hervorming van de pensioenen binnen een en drie jaar met vervroegd pensioen gaan.

Lees verder - 11/05/2012 17:29

Jaarverslag 2011 van de Intergouvernementele preventiecel

De ministerraad neemt kennis genomen van het jaarverslag 2011 van de Intergouvernementele preventiecel (IPC), dat minister van Middenstand, KMO, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle heeft voorgesteld.

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Persuitnodiging 'Officiële overhandiging Jaarverslag 2011 Ombudsdienst Pensioenen'

Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne en Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstan­digen en Landbouw Sabine Laruelle nemen nu woensdag 18 april 2012 om 10.30 uur het Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen in ontvangst.

Lees verder - 16/04/2012 19:28

Bijdrage van ondernemingen voor het statuut van zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de jaarlijkse bijdrage van ondernemingen voor het statuut van zelfstandigen*.

Lees verder - 23/03/2012 16:43